free counters
Teckenförklaring

Kompressor stopp
Kompressor i driftläge
El-styrd ventil stängd  
El-styrd ventil öppen
Pump stopp
Pump i driftläge